Privacyverklaring

Ingangsdatum: 2018-12-1 8

Datum van update: 2019 -2-7

At Home Technologies B.V. (KvK-nummer 73488410) en haar dochterondernemingen (hierna te noemen: "wij", "ons", "onze" of " Hihome") doen er alles aan om uw privacy te beschermen. Deze privacyverklaring (hierna ook: "Verklaring") beschrijft welke persoonlijke gegevens en informatie wij verwerken door (uw) gebruik van onze diensten, producten, systemen, website en verwante mobiele applicaties (hierna te noemen: "Producten").

Wij verzoeken u deze Verklaring in haar geheel te lezen en geen gegevens aan ons te verstrekken als u niet instemt met deze Verklaring.

Inhoud van deze Verklaring

 1. Definities.
 2. Welke Persoonlijke gegevens verzamelen wij?
 3. Doeleinden en wettelijke basis voor het verwerken van Persoonlijke gegevens
 4. Met wie delen we Persoonlijke gegevens?
 5. Uw rechten met betrekking tot uw Persoonlijke gegevens.
 6. Informatie Beveiligingswaarborgen.
 7. Informatie bewaartermijn.
 8. Wijzigingen in deze Verklaring.
 9. Juridische toepassing en jurisdictie.

 

1.   Definities

In deze Verklaring betekent:

 

"Persoonlijke gegevens" informatie die kan worden gebruikt om een ​​persoon te identificeren, hetzij alleen uit die informatie, hetzij uit die informatie en andere informatie waartoe wij toegang hebben over die persoon. 

Slimme apparaten” verwijst naar die niet-standaard computerapparaten die door hardware fabrikanten zijn geproduceerd of vervaardigd, met mens-machine-interface en de mogelijkheid om Persoonlijke gegevens te verzenden die (draadloos) verbinding maken met een netwerk, waaronder: slimme huishoudelijke apparaten, slimme draagbare apparaten, slimme luchtreinigingsapparatuur, enz.

"Apps" verwijst naar die mobiele applicaties die door Hihome zijn ontwikkeld en die eindgebruikers afstandsbediening bieden voor Slimme apparaten en die de mogelijkheid hebben om verbinding te maken met het Hihome IoT Platform.

2.   Welke Persoonlijke gegevens verzamelen wij?

Om onze Producten (technisch en/of praktisch) aan u te kunnen leveren, hebben wij uw Persoonlijke gegevens nodig. Als u uw Persoonlijke gegevens niet verstrekt, kunnen we u mogelijk onze Producten niet leveren.

 1. Persoonlijke gegevens die u ons vrijwillig verstrekt
 • Account- of profielgegevens: wanneer u een account bij ons registreert, kunnen wij de door u ingevoerde contactgegevens verzamelen, zoals uw e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en gebruikersnaam.Tijdens uw interactie met onze Producten kunnen we uw bijnaam, profielfoto, landcode, taalvoorkeur of tijdzonegegevens verder verzamelen in uw account.
 • Feedback: wanneer we feedback- en suggestiefuncties gebruiken in onze Producten, verzamelen we uw e-mailadres, mobiele telefoonnummer en uw feedbackinhoud om uw problemen op te lossen en storingen tijdig op te lossen.

 

 1. Persoonlijke gegevens die we automatisch verzamelen
 • Apparaat informatie: wanneer u met onze Producten communiceert en/of gebruikt, verzamelen we automatisch apparaat informatie, zoals het MAC-adres van uw apparaten, IP-adres, informatie over draadloze verbindingen, type en versie van het besturingssysteem, versienummer van de toepassing, identificatie van pushmeldingen, logbestanden en informatie over mobiel netwerk.
 • Gebruiksgegevens: tijdens uw interactie met onze websites en Producten verzamelen wij automatisch gebruiksgegevens met betrekking tot bezoeken, klikken, downloads, verzonden / ontvangen berichten en ander gebruik van onze Producten.
 • Log-informatie: wanneer u onze app gebruikt, kunnen het applicatie- en uitzonderingslogboek worden geüpload.
 • Locatie-informatie: we kunnen informatie verzamelen over uw real-time exacte of niet-exacte geografische locatie wanneer u onze specifieke Producten gebruikt waarvoor uw geografische locatie wenselijk is voor de correcte werking, zoals bij robotschoonmaak en weerservice.

 

 1. Persoonlijke gegevens middels Slimme apparaten:
 • Basisinformatie van Slimme apparaten: wanneer u uw Slimme apparaten verbindt met onze Producten, kunnen wij basisinformatie over uw Slimme apparaten verzamelen, zoals apparaat naam en type, apparaat-ID, online status, activeringstijd, firmwareversie en upgrade-informatie.
 • Informatie gerapporteerd door Slimme apparaten: afhankelijk van de verschillende Slimme apparaten die u kiest om verbinding te maken met onze Producten, kunnen we verschillende door uw Slimme apparaten gerapporteerde informatie verzamelen.Slimme gewichten of fitness trackers kunnen bijvoorbeeld uw lengte, gewicht, lichaamsvetmassa (BMM), BMI en skeletspiermassa (SMM) melden; slimme camera's kunnen afbeeldingen of video's die ze hebben vastgelegd, melden.

 

Persoonlijke gegevens van kinderen

Persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar (en in sommige landen onder de 13 jaar) verzamelen wij niet bewust.

 

Ouders of verzorgers dienen het gebruik van onze Producten door hun kinderen te controleren en te volgen om ervoor te zorgen dat hun kind(eren) geen Persoonlijke gegevens met ons delen.

 

Cookies en andere technologieën

Onze websites, online diensten, e-mailberichten en overige Producten kunnen gebruikmaken van cookies en andere technologieën zoals pixeltags en andere webbakens. Met deze technologieën kunnen we meer inzicht krijgen in het gedrag van gebruikers van onze Producten, kunnen wij zien welke delen van onze websites worden bezocht en kunnen wij de doeltreffendheid van advertenties en zoekopdrachten op het web meten en vergroten.

 

Wanneer de gegevens die worden verzameld door cookies en andere technologieën te herleiden zijn naar een persoon, behandelen wij deze gegevens als Persoonlijke gegevens.

 

3.   Doeleinden en wettelijke basis voor het verwerken van Persoonlijke gegevens

We kunnen uw Persoonlijke gegevens gebruiken voor verschillende gerechtvaardigde redenen en zakelijke doeleinden. Onderstaand treft u een overzicht aan van de doelen waarvoor we uw Persoonlijke gegevens verwerken:

 • Aanbieden van onze Producten: wij verwerken uw account- en profielgegevens, apparaat informatie, gebruiksgegevens, locatie-informatie en Slimme apparaten-gerelateerde informatie om u onze Producten te bieden die u hebt aangevraagd of gekocht.De wettelijke basis voor deze verwerking is om ons contract met u uit te voeren volgens onze gebruiksvoorwaarden.
 • Onze services verbeteren: wij verwerken uw apparaat informatie, gebruiksgegevens, locatie-informatie en Slimme apparaten-gerelateerde informatie om de functies en veiligheid van onze Producten te waarborgen, onze Producten te ontwikkelen en te verbeteren, de efficiëntie van onze activiteiten te analyseren, frauduleus of ongepast gebruik te traceren en te voorkomen.De wettelijke basis voor deze verwerking is om ons contract met u uit te voeren volgens onze gebruiksvoorwaarden en ons gerechtvaardigd belang om onze Producten te verbeteren.
 • Niet-marketingcommunicatie: we verwerken uw Persoonlijke gegevens om u belangrijke informatie over de services, wijzigingen in onze voorwaarden, voorwaarden en beleid en / of andere administratieve informatie te sturen. Hoewel deze informatie belangrijk kan zijn, kunt u ervoor kiezen om dergelijke berichten niet te ontvangen.De wettelijke basis voor deze verwerking is om ons contract met u uit te voeren volgens onze gebruiksvoorwaarden.
 • Marketingcommunicatie: we kunnen uw Persoonlijke gegevens verwerken om u marketing- en promotiemateriaal te leveren voor onze Producten. Als we dat doen, bevat elke aan u verzonden mededeling instructies die het u mogelijk maken om u af te melden voor het ontvangen van toekomstige berichten van die aard. De wettelijke basis voor deze verwerking is uw toestemming en/of ons gerechtvaardigd belang u als gebruiker van onze Producten te informeren. Bovendien, als u deelneemt aan onze loterij, wedstrijd of andere promoties, kunnen we uw persoonlijke gegevens gebruiken om dergelijke activiteiten te beheren.
 • Personalisatie: we kunnen uw account- en profielgegevens, gebruiksgegevens en apparaat informatie verwerken om het productontwerp te personaliseren en om u op maat gemaakte services te bieden, zoals het aanbevelen en weergeven van informatie en advertenties met betrekking tot producten die bij u passen, en om u uit te nodigen om deel te nemen in enquêtes met betrekking tot uw gebruik van onze Producten.De wettelijke basis voor deze verwerking is uw toestemming en/of ons gerechtvaardigd belang om onze Producten te verbeteren.
 • Wettelijke verplichting: wij kunnen uw Persoonlijke gegevens verwerken als wij denken dat dit noodzakelijk of gepast is: (a) om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving;(b) om te voldoen aan juridische procedures; (c) om te reageren op verzoeken van openbare en overheidsinstanties; (d) om onze algemene voorwaarden te handhaven; (e) om onze activiteiten, bedrijven en systemen te beschermen; (f) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom en/of die van andere gebruikers, inclusief u, te beschermen; en (g) om ons in staat te stellen beschikbare rechtsmiddelen na te streven of de schade te beperken die we kunnen oplopen.

 

4.   Met wie delen we Persoonlijke gegevens?

Wij delen uw Persoonlijke gegevens in beginsel niet met andere partijen zonder uw toestemming. Enkel in lijn met het doel waarvoor wij uw Persoonlijke gegevens hebben ontvangen, zoals het optimaal laten functioneren van onze Producten, kunnen wij uw Persoonlijke gegevens delen met de volgende ontvangers:

 • Aan onze externe dienstverleners die bepaalde bedrijf gerelateerde functies voor ons uitvoeren, zoals websitehosting, data-analyse, betaling en creditcardverwerking, infrastructuurvoorziening, IT-services, klantenservice, e-mailbezorgdiensten en andere soortgelijke services om hen in staat te stellen diensten aan ons te leveren.
 • Aan onze zakelijke partners die u direct of indirect voorzien van uw Slimme apparaten en/of netwerken en systemen waarmee u toegang krijgt tot onze Producten en deze gebruikt.
 • Aan een gelieerde onderneming of andere derde partij in geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, overdracht, overdracht of andere beschikking van het geheel of een deel van onze bedrijfsactiviteiten, activa of aandelen.In een dergelijk geval wordt u per e-mail en/of een opvallende kennisgeving op onze website op de hoogte gebracht.
 • Als we van mening zijn dat dit noodzakelijk of gepast is: (a) om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving;(b) om te voldoen aan juridische procedures; (c) om te reageren op verzoeken van openbare en overheidsinstanties, inclusief openbare en overheidsinstanties buiten het land waar u woont; (d) om onze algemene voorwaarden te handhaven; (e) om onze activiteiten, bedrijven en systemen te beschermen; (f) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom en / of die van andere gebruikers, inclusief u, te beschermen; en (g) om ons in staat te stellen beschikbare rechtsmiddelen na te streven of de schade te beperken die we kunnen oplopen.
 • Aan dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen binnen onze bedrijfsfamilie, om reguliere bedrijfsactiviteiten uit te voeren.

 

In alle overige situaties delen wij enkel Persoonlijke gegevens aan derden met uw toestemming. Wanneer u een directe relatie heeft of klant bent bij een derde, waarmee wij Persoonlijke gegevens delen en u wenst geen contact meer met deze derde, neem dan rechtstreeks contact op met die partij.

Verwerking van uw Persoonlijke gegevens in of naar het buitenland

Aangezien Hihome internationaal actief is, kunnen Persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt worden doorgegeven aan, of kan hiertoe toegang worden verkregen door, aan ons gelieerde ondernemingen in het buitenland. Dit betekent dat uw Persoonlijke gegevens kunnen worden verwerkt buiten het land waar u woont, indien dit nodig is om de in deze Verklaring genoemde doeleinden te realiseren.

Indien u in een land woont dat lid is van de Europese Economische Ruimte, kunnen wij uw Persoonlijke gegevens doorgeven naar landen waarvan Europese Commissie besloten dat die landen een adequaat beschermingsniveau bieden. Voor de doorgiftes vanuit de Europese Economische Ruimte naar andere landen dan waarvoor de Europese Commissie heeft besloten dat zij een adequaat beschermingsniveau bieden, hebben óf zullen wij adequate maatregelen treffen ter bescherming van uw Persoonlijke gegevens, zoals organisatorische en wettelijke maatregelen.

5.   Uw rechten met betrekking tot uw Persoonlijke gegevens

We respecteren uw rechten en controle over uw Persoonlijke gegevens. U kunt daarom de volgende rechten uitoefenen:

 1. Verzoek om inzage in de Persoonlijke gegevens die wij van u verwerken;
 2. Verzoek om correctie van onjuiste of onvolledige Persoonlijke gegevens;
 3. Verzoek om verwijdering van uw Persoonlijke gegevens;
 4. Verzoek om (tijdelijk of permanent) minder Persoonlijke gegevens van u te verwerken;
 5. Verzoek om overdracht van uw Persoonlijke gegevens aan u of door u aan te wijzen een derde partij;
 6. Bezwaar maken tegen ons gebruik van uw Persoonlijke gegevens of
 7. Andere vragen over de bescherming van uw Persoonlijke gegevens.

Voor het uitoefenen van de bovenstaande rechten hoeft u geen vergoeding te betalen en we streven ernaar u binnen 30 dagen te antwoorden en/of uw verzoek uit te voeren, voor zover wij uw Persoonlijke gegevens niet om andere redenen mogen of moet bewaren. 

U kunt uw rechten uitoefenen:

 1. via uw account middels "Profiel - Persoonlijk Centrum" in onze Producten (voor productversie 3.2 en later);
 2. door een e-mail te sturen t.a.v. onze Functionaris gegevensbescherming via privacy@Hihome.eu (voor productversie voor 3.2) of
 3. per post aan het adres: Postbus 42, 6860AA te Oosterbeek (Nederland).

 

Als u besluit ons post of een e-mail te sturen, maakt u in uw verzoek duidelijk welk recht u wenst uit te oefenen. Houd er rekening mee dat we u mogelijk vragen uw identiteit te verifiëren voordat wij verdere acties ondernemen op uw verzoek, dit wegens veiligheidsredenen.

Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de lokale toezichthouder in uw land.

6.   Informatie Beveiligingswaarborgen

Afhankelijk van de stand van de technologie, de kosten van implementatie en de aard van de te beschermen Persoonlijke gegevens, treffen wij technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van veiligheidsrisico’s rond uw Persoonlijke gegevens.

Hihome biedt in dit kader verschillende beveiligingsstrategieën om de gegevensbeveiliging van u en de Producten effectief te waarborgen: 

 • Wat de toegang tot Producten betreft, worden algoritmen gebruikt om gegevensisolatie, toegangsverificatie en autorisatie te garanderen. 
 • Wat betreft datacommunicatie wordt communicatie ondersteund met behulp van beveiligingsalgoritmen en transmissie-encryptieprotocollen en commerciële niveau-informatie coderingsoverdracht op basis van dynamische sleutels.
 • Wat de gegevensverwerking betreft, worden strikte gegevensfiltering en -validatie en volledige gegevens-audit toegepast.
 • Wat betreft de opslag van Persoonlijke gegevens c.q. de vertrouwelijke informatie van gebruikers zal deze veilig worden versleuteld voor opslag.

Als u reden heeft om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is (als u bijvoorbeeld vindt dat de beveiliging van een account dat u bij ons hebt, is aangetast), moet u ons onmiddellijk op de hoogte stellen van het probleem via privacy@Hihome.eu.

7.   Informatie bewaartermijn

Wij verwerken uw Persoonlijke gegevens voor de minimale periode die nodig is voor de doeleinden uiteengezet in deze Verklaring, tenzij er een specifieke wettelijke verplichting voor ons is om de gegevens gedurende een langere bewaartermijn te bewaren. Wanneer u een account bij ons heeft aangemaakt, bewaren wij uw Persoonlijke gegevens zolang uw account actief is en/of zo lang dat nodig is om onze Producten aan u te kunnen leveren. We bepalen voor het overige de gepaste bewaartermijn op basis van de aard en de gevoeligheid van uw Persoonlijke gegevens en na afloop van de bewaarperiode zullen wij uw Persoonlijke gegevens vernietigen.  Wanneer we om technische redenen niet in staat zijn dit te doen, zullen we ervoor zorgen dat gepaste maatregelen worden getroffen om verder dergelijk gebruik van uw Persoonlijke gegevens te voorkomen.8.   Wijzigingen in deze Verklaring

We kunnen deze Verklaring van tijd tot tijd bijwerken en wijzigingen. 

Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen, zullen we u hiervan per e-mail op de hoogte stellen (naar het e-mailadres dat in uw account is vermeld) of door middel van een kennisgeving in de Apps voordat de wijziging van kracht wordt. We raden u aan deze pagina regelmatig te bekijken voor de meest recente informatie.

9.   Juridische toepassing en jurisdictie

Deze Verklaring is geformuleerd in overeenstemming met de wetten van Nederland en wordt beheerst door de wetten van de Nederland.

Als u vragen heeft over onze werkwijzen of deze Verklaring, neem dan alsjeblieft contact met ons op:

Hihome - At Home Technologies BV

Postadres: Postbus 42, 6860AA Oosterbeek, Nederland.

E-mail: Privacy@Hihome.eu .