Energy Monitoring

Energy Monitoring

Energiemonitoring met een Slimme Stekker

Om vele redenen kan het interessant zijn om het stroomverbruik van een apparaat, lamp of toestel te kennen. Het kan verrassend zijn om te weten hoeveel of hoe weinig energie wordt verbruikt, en het geeft een goed inzicht in de kosten en de milieu-impact van uw huishouden. Bewustwording kan helpen bij het maken van betere beslissingen.

Hihome Smart Plugs en Smart Strips hebben een Energy Monitoring chipset die continu het stroomverbruik meet. Wanneer u de Hihome App gebruikt, kunt u het huidige en historische verbruik in kWh aflezen. Ook is het actuele voltage en gebruik in Watt zichtbaar.

Hihome helpt u om uw verbruik omlaag te brengen, kosten te besparen en helpt u het milieu te sparen.

Opmerking: De meetnauwkeurigheid kan een afwijking van 5% hebben.